Hầu hết khách hàng đều tìm kiếm nội dung bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị nội dung tiêu đề, mô tả trang nội dung của bạn trên các công cụ tìm kiếm bằng cách chỉnh sửa SEO website tại phần này.