Bảng giới thiệu các loại Servo Allen-Bradley
Công ty tự động Tiến Phát nhà phân phối các dòng sản phẩm Servo Allen-Bradley Tiến Phát tại Việt Nam. Chúng tôi mang đến dòng sản phẩm
+ Giá rẻ hơn giá thị trường.
+ Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
+ Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
+ Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
+ Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
- Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài 028.54093614 - 1900.6040

Extended Type Code
1326AB-B-410G-4000-21
1326AB-B-410G-4000-21-K4
1326AB-B-410G-5000-21
1326AB-B-410G-5000-21-K4
1326AB-B-410G-5000-M2K4L
1326AB-B-410G-5000-M2L
1326AB-B-410G-5000-S2K4L
1326AB-B-410G-5000-S2L
1326AB-B-410J-6000-21
1326AB-B-410J-6000-21-K4
1326AB-B-410J-7250-21
1326AB-B-410J-7250-21-K4
1326AB-B-410J-7250-M2K4L
1326AB-B-410J-7250-M2L
1326AB-B-410J-7250-S2K4L
1326AB-B-410J-7250-S2L
1326AB-B-420E-2500-21
1326AB-B-420E-2500-21-K4
1326AB-B-420E-3000-21
1326AB-B-420E-3000-21-K4
1326AB-B-420E-3000-M2K4L
1326AB-B-420E-3000-M2L
1326AB-B-420E-3000-S2K4L
1326AB-B-420E-3000-S2L
1326AB-B-420H-5000-21
1326AB-B-420H-5000-21-K4
1326AB-B-420H-6000-21
1326AB-B-420H-6000-21-K4
1326AB-B-420H-6000-M2K4L
1326AB-B-420H-6000-M2L
1326AB-B-420H-6000-S2K4L
1326AB-B-420H-6000-S2L
1326AB-B-430E-2500-21
1326AB-B-430E-2500-21-K4
1326AB-B-430E-3000-21
1326AB-B-430E-3000-21-K4
1326AB-B-430E-3000-M2K4L
1326AB-B-430E-3000-M2L
1326AB-B-430E-3000-S2K4L
1326AB-B-430E-3000-S2L
1326AB-B-430G-4000-21
1326AB-B-430G-4000-21-K4
1326AB-B-430G-5000-21
1326AB-B-430G-5000-21-K4
1326AB-B-430G-5000-M2K4L
1326AB-B-430G-5000-M2L
1326AB-B-430G-5000-S2K4L
1326AB-B-430G-5000-S2L
1326AB-B-515E-2500-21
1326AB-B-515E-2500-21-K5
1326AB-B-515E-3000-21
1326AB-B-515E-3000-21-K5
1326AB-B-515E-3000-M2K5L
1326AB-B-515E-3000-M2L
1326AB-B-515E-3000-S2K5L
1326AB-B-515E-3000-S2L
1326AB-B-515G-4000-21
1326AB-B-515G-4000-21-K5
1326AB-B-515G-5000-21
1326AB-B-515G-5000-21-K5
1326AB-B-515G-5000-M2K5L
1326AB-B-515G-5000-M2L
1326AB-B-515G-5000-S2K5L
1326AB-B-515G-5000-S2L
1326AB-B-520E-2500-21
1326AB-B-520E-2500-21-K5
1326AB-B-520E-3000-21
1326AB-B-520E-3000-21-K5
1326AB-B-520E-3000-M2K5L
1326AB-B-520E-3000-M2L
1326AB-B-520E-3000-S2K5L
1326AB-B-520E-3000-S2L
1326AB-B-520F-3000-21
1326AB-B-520F-3000-21-K5
1326AB-B-520F-3500-21
1326AB-B-520F-3500-21-K5
1326AB-B-520F-3500-M2K5L
1326AB-B-520F-3500-M2L
1326AB-B-520F-3500-S2K5L
1326AB-B-520F-3500-S2L