Ø Mô tả tổng quát thiết bị ATU500
Ø Trình bày thông số kỹ thuật của thiết bị ATU500
Ø Mô tả tổng quát thiết bị NDB Nautel ND500.
Ø Trình bày thông số kỹ thuật của thiết bị NDB Nautel ND500.
Ø Trình bày hoạt động của khối nguồn của thiết bị NDB Nautel ND500
Ø Trình bày hoạt động của vĩ mạch MONITOR của thiết bị NDB Nautel ND500.


Bai Tap NDB.doc